Usługi rachunkowe

Oferujemy klientom szeroki zakres usług księgowych, m.in.: prowadzenie ksiąg rachunkowych w siedzibie biura lub u klienta, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, opracowanie Zakładowego Planu Kont i Polityki Rachunkowości spełniającego wymogi Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przygotowanie okresowych raportów finansowych zgodnie ze standardami Klienta, doradztwo przy rozpoczęciu i likwidacji działalności gospodarczej, ocenę stanu ksiąg i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa, przygotowanie sprawozdań finansowych również dla podmiotów niebędących naszymi stałymi klientami, przygotowanie kompleksowych dokumentów związanych ze sprawozdaniem finansowym jednostek, sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS.

kalkulator długopis

 

Usługi audytorskie

Usługi audytorskie i inne usługi poświadczające realizowane są przez właściciela firmy Jolantę Orłowską Nr w rejestrze 9641. W związku z tym prosimy o kontakt bezpośrednio z właścicielem Firmy.

Podatki

Oferujemy naszym klientom bieżące doradztwo w zakresie podstawowych zagadnień podatkowych, doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów wynagrodzeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, analizy służące optymalizacji podatkowej Klientów w ramach możliwości dopuszczanych w polskim systemie prawnym, obsługę postępowania podatkowego i skarbowego.

Kadry i płace

W zakresie kadr i płac oferujemy: kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników i dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy, sporządzanie projektów umów o pracę, umów cywilnoprawnych, doradztwo w zakresie tworzenia regulaminów pracy, rejestrację firmy w ZUS , rejestrację zatrudnionych osób w ZUS, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach, dokumentów niezbędnych do ustalenia świadczeń z ubezpieczeń ( m.in. ZUS Z-3, ZUS Rp-7, ZUS Z-15 i inne ), bieżące informowanie pracodawców o zmianach w przepisach prawnych w aspekcie kadrowym, obsługę kontroli ZUS, PiP itp.