19

lat doświadczenia
w księgowości

14

lat doświadczenia
w ramach własnego
w obsłudze podmiotów
przedsiębiorstwa

16

lat doświadczenia
w audycie

Profesjonalna firma świadcząca usługi rachunkowo - audytorskie dla przedsiębiorców oraz innych jednostek jak, również usługi doradztwa podatkowego.

Właściciel firmy - Jolanta Orłowska - Biegły Rewident nr 9641 jest osobą posiadającą długoletnie doświadczenie w dziedzinie rachunkowości: pracy w księgowości, w prowadzeniu ksiąg rachunkowych firm w ramach usługowego prowadzenia ksiąg przez biuro rachunkowe oraz w badaniu sprawozdań finansowych.

Długoletnie doświadczenie oraz indywidualne i partnerskie podejście do potrzeb klientów jest gwarancją wysokiej jakości wykonywanych przez nas usług oraz terminowego i sprawnego wykonania powierzonych nam zadań.

Księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych lub podatkowej książki przychodów i rozchodów.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.

Prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT.

Wypełnianie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczości na podstawie ksiąg i rejestrów oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów.

Opracowywanie Zasad Polityki Rachunkowości w tym Zakładowych Planów Kont.

Rozliczenia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych.

Sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS.

Reprezentowanie Podatnika przez Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i innych urzędach w zakresie naszego umocowania.

Przygotowywanie i załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Urzędzie Skarbowym i ZUS.

Klientom, którzy powierzają nam prowadzenie ksiąg rachunkowych lub księgi przychodów i rozchodów, proponujemy również obsługę kadrowo-płacową.

Sporządzanie list płac.

Przygotowanie wszystkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS.

Przygotowywanie deklaracji miesięcznych z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych (pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę, a także umów-zleceń i umów o dzieło).

Przygotowywanie informacji o dochodach rocznych pracowników.

Prowadzenie teczek osobowych pracowników.

Kadry i Płace

Podatki

W zakresie usług podatkowych proponujemy Państwu przede wszystkim konsultacje w zakresie prawa podatkowego i rachunkowości podatkowej oraz stałe doradztwo rachunkowo-podatkowe.

Staramy się również, w ramach przepisów prawa i naszych możliwości, pomóc w zmniejszeniu obciążeń podatkowych.

Współpraca

Po podpisaniu umowy z naszą firmą klienci ograniczają swoje czynności księgowe do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych, tzn. wystawiania dowodów sprzedaży (faktury, rachunki) oraz przyjmowania dokumentów zakupu. Dokumenty należy dostarczyć do naszego biura w uzgodnionych terminach. Istnieje również możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych w siedzibie klienta.

W przypadku potrzeby jakichkolwiek wyjaśnień reprezentujemy naszych klientów w odpowiednich urzędach. Zajmujemy się prowadzeniem wszystkich niezbędnych ewidencji. Sporządzamy plany kont, wszystkie wymagane prawem deklaracje i sprawozdania, które na czas dostarczamy do odpowiednich urzędów. Przygotowujemy dla swoich klientów różnorodne (w zależności od potrzeb) sprawozdania. W pełni obsługujemy ewentualne kontrole Państwa firmy. Zapewniamy zbadanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów i aktywnie w tym badaniu uczestniczymy.

Udzielimy również Państwu niezbędnych porad i wyjaśnień.

Cennik

Ceny za usługi ustalamy indywidualnie z każdym kontrahentem. Ostateczny koszt uzależniony jest od:

  • formy prawnej oraz rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej
  • ilości dokumentów finansowo-księgowych
  • liczby zatrudnionych osób
  • rodzaju i ilości dodatkowych prac związanych z obsługą kadrowo-księgową

W celu uzgodnienia szczegółów zapraszamy do kontaktu.

ATUT
Usługi Rachunkowo - Audytorskie
Jolanta Orłowska

ul. Uphagena 19
80-237 Gdańsk
NIP: 957-040-65-83

Adres biura:

ul. Uphagena 19
80-237 Gdańsk

Godziny otwarcia:
pn.-pt. 08:00-16:00